Administratörer företag

Under fliken Administratörer kan man lägga till, ändra och ta bort Avtalsadministratörer. 
  • För att lägga till en administratör, klicka på knappen + Lägg till administratör och fyll i rätt uppgifter.
  • För att ta bort en administratör, klicka på knappen x Radera
  • För att ändra uppgifter på en administratör, klicka på knappen Ändra och gör ändringarna.
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver