Behörighet avtal

Under fliken Behörighet avtal kan man lägga till och ta bort behörighet för användare på specifika avtal. Under fliken listas alla avtal som ligger under förtaget. Man kan lägga till, ändra och radera behörigheter. Observera att en person måste ha ett användarkonto i systemet för att kunna ges behörighet till ett avtal. Man kan dock ha ett användarkonto hos ett annat företag, dvs man kan ge behörighet till alla användare i systemet, oavsett vilket företags abonnemang man har sitt användarkonto hos.

När man ger en användare behörighet till ett avtal finns det två behörighetsnivåer att välja mellan, läs mer under Behörigheter. De två behörigheterna är:
  • Avtalsadministratör
  • Avtalsanvändare
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver