Användarlicenser och användare

Administration av användare

Genom att klicka på fliken Användarlicenser så kan du se hur många licenser som ingår i företagets abonnemang och hur många av dessa som används. 
 
Klicka på knappen radera för att ta bort en användare. Observera att detta innebär att den personen ej längre kommer att ha tillgång till systemet och de avtal som användaren hade behörighet till. Det går att lägga upp en användare på nytt men då får denne en ny inloggning och man måste på nytt ge användaren behörighet till de avtal som den ska ha behörighet till.

För att lägga till en användare så klicka på fliken "Ny användare". Fyll i namn och e-post, så går ett mail iväg med inloggningsuppgifter. Om personen (eg. mailadressen) redan har varit användare, men är borttagen så kommer en meddelanderuta upp som säger att personen redan finns. Då räcker det med att fylla i e-posten i tabellen på fliken "Användarlicenser". Klicka på knappen "Ändra" på första lediga raden och fyll i mailadressen.

För att kunna lägga till användare så krävs det att det finns lediga licenser i företaget. 
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver