Behörighet avtal

Under fliken Behörighet avtal kan du som företagsadministratör se en lista på samtliga avtal som ligger under företaget. Det betyder inte att du har möjlighet att se själva avtalet.
För att ändra behörighet i åtkomst till enskilda avtal så behöver du vara AvtalsAdmin, och denna inställning görs från det enskilda avtalet, läs mer under Behörigheter.
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver