Behörigheter i systemet

För att säkerställa att rätt person får tillgång till rätt saker i avtalssystemet så finns det några olika behörigheter. En användare kan ha en eller flera behörigheter. För behörigheter i respektive avtal, se mer information under avtalshantering.

Företagsadministratör
Denna behörighet tilldelas den som initialt anges som administratör av ett företags abonnemang. En företagsadministratör kan göra följande:
  • Dela ut behörigheten företagsadministratör till andra personer
  • Lägga till och ta bort användare i systemet, utifrån hur många användarlicenser företaget har i sitt abonnemang
  • Se vilka avtal företaget har registrerade och vem som skapade dem (men inte öppna avtalet)
  • Lägga upp en logo för företaget
Avtalsadministratör
En användare som startar ett nytt avtal blir automatiskt avtalsadministratör för det specifika avtalet. Det innebär att man har behörighet att föra följande:
  • Ändra generella avtalsinställningar
  • Ge andra användare (som redan har ett användarkonto) till avtalet, både avtalsadministratörer och avtalsanvändare
  • Redigera avtalet
Avtalsanvändare
En avstalsanvändare kan redigera de avtal som personen har fått behörighet till. Den kan inte lägga till andra användare.
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver