Aff - Avtal för fastighetsförvaltning och service

Med Aff-konceptet kan du göra avtal och upphandlingar av en rad olika tjänster inom fastighetsförvaltning, fastighetsdrift och service. Precis som det är lämpligt att använda standarddokument och mallar för projekt (såsom AB04, ABT06, AMA) så är det lämpligt att använda Aff-konceptet för att skapa avtal rörande återkommande tjänster. 

En vanlig användning av Aff är för avtal inom fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, men Aff är uppbyggt och framtaget för avtal inom många fler tjänsteområden. 
 
  

Aff-konceptet ger tydliga avtal och spelregler


Oberoende om tjänsterna utförs av interna enheter eller av externa entreprenörer är det viktigt att det finns tydliga avtal och spelregler för vad som ska utföras och uppnås. Med Aff-dokumentationen underlättas arbetet att utforma avtal och överenskommelser, vilket såväl ger möjligheter att nå uppställda mål som hjälper till att förebygga tvister som kan kosta både pengar och tid.

 
När ska jag använda Aff och när ska jag använda andra branschregelverk?

Aff är gjort för återkommande tjänster, där målet är att upprätthålla en funktion. Det innebär att Aff är lämpligt att använda för tjänster som pågår under en längre tid. Exempel på tjänster är fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, utemiljödrift
Regelverket i Aff passar inte för projekt, där målet är att gå från ett läge till ett annat. Projekt är avgränsat i tid och rum, och när det avlutas så finns det någon form av fysisk produkt. För denna typ av entreprenader passar AB/ABT bättre. 
 
 

Fördelar med att använda Aff:

  • den juridiska grunden är anpassad efter tjänsteentreprenader
  • dokumentationen tas fram i samverkan mellan branschens beställare och leverantörer 
  • det blir en enhetlighet i beskrivning av entreprenader och tjänster, vilket både ger förutsättningar för såväl anbudsjämförelse som tydliga och trygga avtal
  • enklare att beskriva entreprenaden samt att göra upphandlingar då mycket finns framtaget avseende regler, beskrivningar, mallar och dylikt

Aff bygger på dokumentation framtagen av parterna


Aff-dokumentationen bygger på att båda parter - beställare och leverantörer - är med och utformar regelverken och mallarna. Det gör att både beställare och leverantörer gynnas av att använda Aff, då reglerna är kända och skäliga för båda parter. Genom ABFF-utskottet hanterar vi partsförhandlingar avseende Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service (ABFF) samt utarbetande av gemensamma termer för dokumenten (Aff Definitioner), som ligger till grund för övrig Aff-dokumentation.
 

Aff-konceptet  - så fungerar det

Aff-konceptet består av flera olika delar med olika funktion och syften. Vi har sammanställt information om dessa och hur de fungerar tillsammans.
Vilka delar ingår i Aff-dokumentationen?
Hur fungerar de ihop?
Vad ska jag tänka på när jag använder Aff?

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver