Annonsera i Aff-Forum

 
Aff-Forum skall vara en mötesplats för alla i Fastighet-, förvaltnings- & FM-branschen. Här ska du ha möjlighet att synas, annonsera och visa dina produkter/tjänster varesig du är medlem i Aff - Forum för förvaltning & service eller ej. Som medlem erhåller du 50% i rabatt!

Alternativ 1 - Banner (950 x 70 px)

Alternativ 2 - Logga (170x 60 px)

Vill du annonsera i Aff - Forum, kontakta oss här

Priser

Alternativ 1 - 5 000 per månad (1500 per månad utöver)
Medlem 50% rabatt

Alternativ 2 - 10 000 per helår
Medlem 50 % rabatt
 
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver