Tidigare Aff-dokumentation

Uppbyggnad


Aff fram till 2014 är uppbyggt av ett antal olika dokument, som tillsammans kombineras för att göra ett komplett avtal. Dokumenten finns i pdf-form, word-form eller i excel.  


Två typer av dokument


Dokumenten som ingår är av två olika huvudtyper:

Branschspecifika regelverk som är fasta dokument som inte formuleras för den specifika entreprenaden. Till denna kategori hör ABFF och Aff-definitioner.

Entreprenadspecifika dokument som formuleras för den specifika entreprenaden. Dessa dokument innehåller rådstexter och exempeltexter som stöd, men omfattning och innehåll ska anpassas efter den specifika entreprenaden. Till denna kategori hör Kontraktsformuläret, Särskilda föreskrifter (SF), Adm & gränsdragningslista (A), Teknisk & gränsdragningslista (T), Verksamhetsanknutna tjänster & gränsdragningslista (VT), Objektsbeskrivning samt Upphandlingsföreskrifter & vägledning.
Upphandlingsföreskrifter & vägledning används endast i upphandlingsskedet, övriga dokument används även i entreprenadsskedet genom att förfrågningsunderlaget också utgör en del av kontraktet.

Numrering och versioner


Samtliga dokument har ett nummer efter namnet, t.ex. ABFF 12. Det innebär att utgåvan kom det årtal som siffran anger, och att förändringar har skett från tidigare utgåvor. Det innebär att ett avtal som använder sig av t.ex. ABFF 04 inte har samma juridiska grund som där man använder ABFF 12. Därför finns också alla äldre versioner tillgängliga hos Aff.

 

Pyramidregeln


Aff använder sig av pyramidregeln. Det innebär att det som skrivs under en rubrik på högre nivå gäller för samtliga underrubriker om inte annat är angivet under dessa. Det som skrivs under exempelvis rubriken SF1, gäller således för SF1.1, SF1.11 osv om inte annat anges under dessa underrubriker.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver