Objekt

Beskrivning av förvaltningsobjekten


Objektsbeskrivningen är det dokument som reglerar vilka objekt som ingår i entreprenadens omfattning, d.v.s. om det står i Teknik & gränsdragningslista att arbetsuppgiften filterbyte i ventilationsaggregat ingår så specificeras det i Objektsbeskrivningen på vilka aggregat och filter som arbetsuppgiften ska utföras.

Struktur


Mallen är detaljerad och uppbyggd enligt samma rubrikstruktur som beskrivning av arbetsuppgifterna, för att arbetsuppgift och objekt ska följa varandra. Det är dock inte nödvändigt att samtliga rubriker i arbetsuppgifterna motsvaras av ett objekt, då vissa objekt kan vara relevanta för ett antal olika arbetsuppgifter och därför finnas beskrivna på en högre nivå.

Köp Aff i vår e-handel

 
Objektbeskrivning 13 (.docx)

Hjälpmedel för att upprätta beskrivningar av förvaltningsobjekt. 

Digitalt dokument i Microsoft Word.

1 165 kr + moms
 
Aff Avtalssystem
I detta abonnemang får du tillgång Aff Avtalssystem för 1 användare.
9 000 kr + moms

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver