Upphandling

Upphandlingsskedet


Upphandlingsföreskrifter & vägledning hanterar enbart vad som ska ske i upphandlingsskedet, såsom kontaktpersoner för anbudet, när anbudet ska lämnas, visning av objekten etc. När entreprenaden väl påbörjas har inte upphandlingsföreskrifterna någon funktion längre.

Vägledning


Dokumentet består av två huvuddelar, vägledning och upphandlingsföreskrifter. Vägledningsdelen är en utförlig handledning till hur processen med att handla upp tjänster ser ut, allt ifrån valet av strategi till genomförandet. Här finns många bra tips på vad man bör tänka på för att entreprenaden ska bli lyckad.
 

Upphandlingsföreskrifter


Själva upphandlingsföreskrifterna är en mall som innehåller rådstexter och exempeltexter. Dokumentet innehåller två varianter, en utförligare som passar för offentliga upphandlingar och en lite mer kortfattad som är anpassad för privata upphandlingar. För att förenkla anbudsgivningen finns även en mindre mall för anbudsformulär.

Den senaste versionen är Upphandlingsföreskrifter & vägledning 10, innan dess var det Upphandlingsföreskrifter 04.

Köp Aff i vår e-handel

 
Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 (.doc)

Vägledning för strategi- och upphandlingsprocess inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster samt mall för upphandlingsföreskrifter. 

Digitalt dokument i Microsoft Word.

1 165 kr + moms
 
Aff Avtalssystem
I detta abonnemang får du tillgång Aff Avtalssystem för 1 användare.
9 000 kr + moms

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver