Aff som databas

I och med lanseringen av Nya Aff 2014 så har Aff gått ifrån de tidigare word-mallarna och ersatt dem med ett webbverktyg. I detta verktyg kan man skapa sina avtal, spara mallar och generera dokument för vidare användning. Det medför också att samtliga rubriker och texter finns i en databasstruktur och kan exporteras i XML-format. Målgruppen för denna produkt är t.ex. leverantörer av fastighetssystem som har en uppbyggnad som hänför sig till Aff-strukturen. När man prenumererar på databasen så ges också tillgång till alla uppdateringar av texter och rubriker.

Köp Aff i vår e-handel

 
Aff Databas (XML)
14 900 kr + moms
 
ABFF 15 (.pdf)
645 kr + moms

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver