Objektsbeskrivning

Write text here...Objektsbeskrivningen har en viktig funktion i ett Aff-avtal. För att kunna beskriva en tjänst så behöver man också beskriva "åt vad, för vem" tjänsten ska utföras. Och för att kunna beräkna omfattningen av arbetet så behöver man dessutom information om objekten. Det är objektbeskrivningens roll.

Om evtalet exempelvis rör städning av fastigheter, så behöver vi veta vad som är objektet för tjänsten. Ska alla utrymmen städas, eller är det bara trapphusen? Om det nu är trapphusen behöver objektsbeskrivningen svara på följande frågor:
  • Vilka trapphus är det som ingår?
  • Hur stora är de?
  • Vad har de för relevanta egenskaper?
I det här fallet så kanske det skulle framgå att det rör ett trapphus om 100 kvm på Storgatan 1, att det är fem våningar och golvet är av marmor. 

Objektsbeskrivningen utgörs ofta av såväl löptext som tabeller med fakta och kanske också bilder. Vad som ska stå varierar med entreprenadens omfattning, exempelvis vilka tjänster som ingår. I Aff Avtalssystem finns det ett stödjande dokument som ger råd kring upprättandet av en objektsbeskrivning. 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver