Upphandling

Upphandlingsföreskrifter


Själva upphandlingssituationen hanteras i Aff av Upphandlingsföreskrifter samt rådstexter om hur man upprättar ett anbudsformulär.

Upphandlingsföreskrifterna är en välutvecklad mall där det finns såväl rådstexter som exempeltexter att låta sig inspireras av, allt strukturerat i olika kapitel. Upphandlingsföreskrifterna hanterar enbart vad som ska ske i upphandlingsskedet, såsom kontaktpersoner för anbudet, när anbudet ska lämnas, kvalificering och utvärdering etc. När entreprenaden väl påbörjas har normalt inte upphandlingsföreskrifterna någon funktion längre.

Texterna är anpassade för offentliga upphandlingar, men rådstexterna anger även t.ex. när man normalt använder andra termer för icke offentliga upphandlingar.

Köp Aff i vår e-handel

 
Aff Avtalssystem
I detta abonnemang får du tillgång Aff Avtalssystem för 1 användare.
9 000 kr + moms

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver