Behöver du hjälp?

Vi på Aff - Forum för förvaltning och service svarar gärna på frågor om Aff-konceptet och de olika dokumenten. Har du en inloggning till Aff Avtalsystem så finns det också i det guider till systemet.

Om du däremot behöver lite mer hjälp med t.ex. en upphanding eller tolkning av ett avtal så rekommenderar vi att ni tar kontakt med något av konsultföretagen bland våra medlemmar. Har ni svårt att hitta rätt person på företagen så kontakta oss så hjälper vi er med kontaktuppgifter.

>> Lista med konsulter bland våra medlemsföretag

>> Kontaktuppgifter till Aff - Forum

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver