Särskilt anpassade mallar

Mindre Aff-entreprenader 16


Detta är en förenklad Aff-mall anpassad för t.ex. bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare/ fastighetsbestånd. Mallen är helt baserat på befintliga Aff-dokument och den juridiska grunden är ABFF 15. Mallen är framtagen för att det skall bli lättare även för mindre beställare att använda Aff för att handla upp fastighetsförvaltning, ekonomisk redovisning och fastighetsdrift. Mallen består av följande delar:
  • Instruktion
  • Mall för anbudsbrev, kontrakt och objektsbeskrivning
  • Mall för beskrivning av tjänster
Instruktioner
Här beskrivs kortfattat upphandlingsprocessen från förfrågan till tecknat avtal. En handfast beskrivning av hur man använder mallen för att skapa förfrågningsunderlag och avtal ingår också.

Anbudsbrev, kontrakt och objektsbeskrivning
Detta dokument innehåller tre mallar. Anbudsbrevet är ett kortfattat brev som man skickar med förfrågningsunderlaget och där man anger vilken information man vill ha från anbudsgivaren, när anbuden skall vara inne och liknande. Kontraktsmallen är en mall för att teckna kontrakt baserade på ABFF, dvs de juridiska spelregler som Aff baseras på. Objektsbeskrivningen är en kortfattad mall som hjälper dig att beskriva dina fastigheter och markområden.

Mall för beskrivning av tjänster
Vi har samlart alla tjänster i en och samma mall, du kan enkelt välja ut de tjänsteområden som du ska handla upp och sedan skapa ett beskrivning av tjänsterna. De tjänsteområden som finns i mallen är:
  • Fastighetsförvaltning (både teknisk och ekonomisk)
  • Drift och avhjälpande underhåll för utemiljö
  • Drift och avhjälpande underhåll av byggnad (exkl. installationer)
  • Drift och avhjälpande underhåll av installationer i byggnad
  • Städning
När du köper mallen Mindre Aff-entreprenader 16 så får du också med ABFF15 i pdf-format.

Köp Aff i vår e-handel

 
Mindre Aff-entreprenader 16
2 590 kr + moms
 
Aff Avtalssystem
9 000 kr + moms

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver