Avtalets startsida

När du startat ett nytt avtal och valt dina tjänster så kommer du till avtalets startsida. Denna vy är utgångspunkten för det enskilda avtalet, och sidan fyller två huvudsyften:
 1. Fylla i / ändra avtalets inställningar
 2. Länka till redigering av avtalsinnehållet
När du första gången skapar ett avtal ser sidan lite annorlunda ut, se Starta avtal.

Nedan visas Avtalets startsida som den ser ut innan du påbörjar redigering.
 
På avtalets startsida kan du:
 • Ge avtalet ett namn eller byta namn på avtalet
 • Lägga till eller ändra avtalets datum och avtalsägare
 • Välja om du vill ha funktions krav eller åtgärdskrav i ditt avtal (eller båda)
 • Ange olika layoutalternativ för avtalet
 • Lägga till eller ta bort användare till avtalet
 • Arkivera avtal
 • Spara kopior av avtalet
 • Radera avtal (observera att du genom denna funktion raderar avtalt helt och att det INTE går att återskapa)
 • Lägga till försättsblad till avtalet

Spara
När du är färdig med dina inställningar så klickar du på knappen Spara. Första gången du startar avtalet så stängs rutan och du förflyttas till vyn för att välja ingående tjänster och  börja redigera avtalet. När du väl har börjat arbeta med avtalet så kommer knappen Spara bara att spara gjorda inställningar och inte att öppna några ytterligare val.
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver