Arkivera/radera avtal

 
Längre ner på avtalets startsida finns funktioner för radera, arkivera och kopiera avtalet. 
När du arkiverar ett avtal så komemr avtalet finnas kvar, men det går inte att ändra. Du kan fortfarande skriva ut avtalet och du kan starta nya avtalet baserat på hur det arkiverade avtalet såg ut. Det går inte att ångra en arkivering. Ett arkiverat avtal står i listan för Mina avtal på Min sida, och är markerat med en liten nyckel på samma sätt som när ett aktivt avtal är låst av en annan användare. 

När du raderar avtalet så är det helt borttaget från databasen och det går inte att återskapa. Radera bara när du är helt säker på att du inte ska använda avtalet igen, inte ens som utgångspunkt för kommande avtal. 
 

Spara kopia/mall

Knappen Spara kopia/mall ger dig två möjligheter. Antingen väljer du att spara som en låst kopia eller som en mall. I båda fallen får du ange ett nytt namn och det befintliga avtalet påverkas inte av den nya kopian/mallen.

Spara kopia är användbart i det fall man vill kunna se hur ett avtal såg ut vid ett specifikt tillfälle, och samtidigt kunna arbeta vidare med det befintliga avtalet. T.ex. så kan det vara värdefullt att spara kopior vid olika beslutstillfällen, eller vid utskick av ett FFU som senare kompletteras med uppgifter från anbud och blir avtalet. Den låsta kopian går inte att arbeta vidare med, men du kan basera nya avtal på den.

Spara som mall är ett bra verktyg för den som gör olika typer av avtal och vill underlätta framtida arbete. Om du exempelvis har gjort ett bra avtal för trappstäd så kan du spara det som "Mall trappstäd" istälelt för att behöva komma ihåg att just ett specifikt avtal var bra att utgå ifrån. Funktionen är särskilt bra för företag med flera användare och många avtal. Glöm då inte att lägga till alla som användare av mallen, så de kan skapa nya avtal från den.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver