Försättsblad

Längst ner på avtalets startsida finns det möjlighet att lägga till försättsblad i avtalet.
 
Bilden visar hur det ser ut längst ner på avtalets startsida - notera scrollbaren.
 
För att kunna göra avtalet mer personligt så finns det en möjlighet att lägga till egna försättsblad på avtalet, istället för systemets egna. Du kanske vill ange handlingsnamn och egna uppgifter, samt designa dem lite mer fritt.

Genom att klicka på knappen Select files kan du välja en fil från din dator/ditt nätverk och ladda upp till valfri dokumentdel (exempelvis Kontraktsformuläret). Du kan välja olika filer för de olika dokumentdelarna, och du kan också byta filer när du vill. Det som kommer med på utskriften är den filen som för närvarande är uppladdad. 

Filerna behöver vara i pdf-format för att kunna användas. 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver