Inställningar

På avtalets startsida finns rutan Inställningar. Här väljer du några grundläggande inställningar, och du kan alltid återkomma hit och ändra inställningarna.
Bilden visar Inställningar på avtalets startsida. Notera scrollbaren - detta står inte överst på sidan.
 
I Inställningar anger du ett antal grundläggande fakta om avtalet.

Avtalets namn är det namn som visas i Mina avtal och i sidhuvudet på avtalets utskrift. Om du vill ändra så går det när som helst bra att byta namn genom att skriva i rutan. Då byter avtalet namn rakt av, det blir ingen kopia eller liknande.

Handlingsdatum är det datum som står i sidfoten på utskrifterna, detta är valfritt att använda sig av. Det går bra att byta datum när man vill, om man t.ex. vill ha olika datum på de olika dokumenten.

Avtalägaren är det företagsnamn som står i sidhuvudet på utskriften, det är också valfritt att använda sig av. Notera att logotyp kan laddas upp av företagsadministratören, och att denna då slår igenom på samtliga avtal. Den är alltså inte avtalsspecifik i dagsläget.

Visa funktionskrav / visa åtgärdskrav är precis som det låter. Om checkboxen är ifylld för endast funktionskrav så kommer du se funktionskrav men inte åtgärdskrav. Bestäm från början vad du vill basera avtalet på, för om du väljer bort och sedan väljer tillbaka t.ex. åtgärdskrav så hämtas de upp från den centrala databasen. Det innebär som exempel att om du skriver egna funktionskrav, sedan bockar ur funktionskrv här, och lite senare bockar i funktionskrav igen - så kommer det du skrev inte tillbaka. 

Font rubrik och Font brödtext är val för utskriften - på skärmen ser det alltid likadant ut. Här kan du också välja om du vill anpassa utskriften för funktionskrav, åtgärdskrav eller en kombination. Anledningen är att texterna fördelar sig olika, varför tabellen får olika layout i de olika alternativen. Detta påverkar också bara utskriften, på skärmen ändras inget.
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver