Lägg till användare på avtal

Strax under Inställningarna finns rutan Lägg till användare. Här ser du vilka som har behörighet till avtalet, och vilka roller de har. Du kan också lägga till och ta bort användare, förutsatt att du själv är AvtalsAdmin.
 

Lägga till användare

Vill du lägga till fler användare så klickar du bara på Lägg till användare och en ny rad kommer fram. 
 
För att kunna lägga till en användare på avtalet så behöver personen vara användare i systemet. Läs mer i avsnittet Administration av systemet om vem som kan lägga till användare och hur man gör.

När du lägger till en användare så skriver du in inloggningen, d.v.s. mailadressen. Sedan väljer du en behörighet på avtalet, AvtalsAdmin eller AvtalsAnvändare. Med detta val avgör du om personen i sin tur ska ha rätt att lägga till andra användare eller inte. Du kan när som helst lägga till och ta bort användare från ett avtal så länge du är AvtalsAdmin.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver