Öppna avtal

Om du vill öppna ett befintligt avtal så finns det två sätt. Antingen så klickar du på "Mina avtal" högst upp, lite till höger. Då får du upp en lista med alla dina avtal. Detta kan du göra från alla vyer. Befinner du dig på Min Sida så ser du också dina avtal i en lista nedtill. Då kan du klicka på ett avtal för att öppna det.

I listan på Min sida ser du också om avtalet är låst, när det skapades och när det senast sparades.

När du har öppnat avtalet kommer du till avtalets startsida och kan ändra inställningar likväl som att redigera avtalet. 
Bilden visar hur listan med dina avtal kommer fram när du klickar på knappen "Mina avtal". Nedtill i bilden syns också listan med avtal på Min Sida. Nyckeln bredivs avtalet "Alla koder" visar att avtalet är låst för redigering.
 

Låsa avtal

För avtal som har fler användare kan det uppstå situationer när fler användare vill öppna avtalet samtidigt för redigering. Då uppstår det en konflikt vid sparandet, och endast det sista arbetet som en person har gjort kommer att sparas. Var därför noga med att låsa avtalet om det finns fler användare. När du ska öppna ett avtal kommer du få frågan om du vill låsa det eller arbeta i det olåst. Lås alltid om det finns fler användare, annars riskerar du att arbete går förlorat.
Bilden visar dialogrutan som visas när avtalet ska öppnas.

När du stänger avtalet så får du frågan om du vill låsa upp det för redigering igen, så att andra kan komma åt det. Om du inte stänger avtalet genom Avtalssystemet, d.v.s. sparar och navigerar till Min Sida, utan stänger genom att ex. stänga hela webläsaren kommer du inte att få någon sådan fråga. Då förblir avtalet låst, men låses upp två timmar efter systemet registrerade senaste "spara alla ändringar" i avtalet. 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver