Redigera avtal

Det finns en mängd olika funktioner för att redigera ditt avtal, och för att komma dit utgår du från avtalets startsida.

Till vänster återfinner du de delar som du redigerar själv (Entreprenadspecifika dokument - redigeras) utifrån de mallar som finns i systemet. I mitten återfinner du de grundläggande regelverken som ligger till grund för avtalet (Branschspecifika regelverk - redigeras ej). Längst till höger återfinner du länkar till Aff:s hemsida där du kan läsa mer om vad de olika delarna har funktion och vad de innehåller.
 
Bilden visar hur det ser ut när du har klickat på Kontraktsformulär, Övergripande tjänstekrav och Tjänstebeskrivningar. Genom att klicka på respektive flik kan du redigera i den dokumentdelen.
 
Första gången du startar ett avtal så kommer du, efter du har klickar på Spara, automatiskt till vyn för att välja vilka tjänster som ska ingå i avtalet, se Starta avtal. När det urvalet är gjort så kommer du åter till avtalets startsida och kan börja arbeta med avtalet. 

Klicka på namnet till ett av de entreprenadspecifika dokumenten, och denna del öppnas för redigering i en intern flik på webbsidan. De namnen du ser (Kontraktsformulär etc.) benämner vi dokumentdelar. Du kan ha fler flikar öppna samtidigt och växla mellan dem som det passar. När du vill stänga en flik gör du det med krysset bredvid namnet. Har u osparat arbete kommer en varningsskylt upp.
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver