Knapparna till vänster

De funktioner som finns i redigerngsvyn är samlade i ett antal orange knappar till vänster.

Skriv ut

Om du klickar på Skriv ut så får du upp valmöjligheten att skriva ut olika delar av avtalet. Det spelar ingen roll i vilken dokumentdel du står när du väljer Skriv ut, du får alltid upp alla alternativen. Det betyder också att du i dagsläget behöver öppna en dokumentdel för redigering för att skriva ut avtalet. 

Visa översiktsvy

Med Visa översiktsvy får du upp innehållet i dokumentdelen som en visuell vy med alla rubriker. Detta gäller alla dokumentdelar, men funktionen är viktigast i Tjänstebeskrivnignarna där det är naturligt att många rubriker väljs bort. I översiktsvyn kan du välja vilka rubriker som ska vara med i ditt avtal, läs mer i Mer om översiktsvyn.
 

Visa/dölj rådstexter

 
I bilden ser du rådstexten direkt under S Stödverksamhet
 
Direkt under de flesta rubriker finns det kursiv text som inte går att redigera. Det är Rådstexter som finns till för att guida dig som användare. Där får du information om innehållet och råd om hur du ska tänka när du formulerar dina texter. Rådstexterna går att dölja, när du vill få bättre översikt över dina texter. Du kan när som helst med hjälp av knappen välja om de ska vara dolda eller synliga.

Knappens funktion är att "vända på" det senaste valet, vilket gör att du ibland kan få klicka ett par gånger innan du får alla synliga eller dolda. Denna situation kan uppstå när du t.ex. har lagt till rubriker med rådstexterna dolda.
 
I bilden ser duhur samma vy ser ut med rådstexten dold

Ny rubrik

Klickar du på Ny rubrik ser det ut så här
Du kan lägga till egna rubriker i avtalet, förutsatt att de inte redan finns i databasen. Klicka på knappen och fyll i kod och namn på den nya rubriken. Du behöver inte stå där rubriken ska in, den lägger sig hierarkiskt korrekt när den har skapats. Ibland kan du behöva ladda om (Spara och ladda om) för att den ska lägga sig på rätt ställe. När du har lagt till rubriken kan du lägga till texter under den precis som på befintliga rubriker. 
 
Försöker du lägga till en rubrik som redan finns i databasen (ex. SB1) så kommer du få ett felmeddelande enligt bilden. Döp då rubriken till första lediga kod istället. Du kan använda Översiktsvyn för att enkelt se vilka koder som redan finns i databasen och vilka som följdaktligen är lediga. En kod "finns" oavsett om du har den aktiverad i ditt avtal eller ej.

Om du har råkat ta bort en rubrik (ex. SB1) och vill ha tillbaka den så använder du inte Ny rubrik, utan du går istället till Översiktsvyn och återaktiverar SB1 så kommer den tillbaka. 

Generellt brukar man säga att man itne ska döpa om rubriker, för att alla ska känna igen sig. Ta bort irrelevanta rubriker och lägg till nya istället. Det spelar ingen roll att det saknas rubriker i strukturen (t.ex.finns SB1 och SB3 men inte SB2). Det är naturligt, då entreprenader har väldigt olika omfattning.
 
När den nya rubriken är på plats ser den ut som vilken befintlig rubrik som helst.

Spara-funktionerna

En grundläggande funktion i systemet är att man måste spara sitt arbete manuellt. D.v.s. det fungerar precis som när du arbetar i Word eller liknande. För att det ska gå snabbt och lätt att spara finns det två olika spara-funktioner: Spara alla ändringar och Spara och ladda om. Anledningen är att det tar tid att ladda om all information, och det behöver gå snabbt att spara.

Ta för vana att Spara alla ändringar ofta, så du inte riskerar att arbetet går till spillo för att du tillfälligt tappade uppkopplingen eller råkade stänga webbläsaren av misstag. Spara alla ändringar slår igenom i samtliga aktiva dokumentdelar, inte bara den du befinner dig i. Använd spara och ladda om när du t.ex. har infogat en ny rubrik, eller om du har valt bort texter (bockat ur kryssrutan) och vill se hur det ser ut utan dem. 

När du sparar kommer det upp en skylt som visar vilka rubriker som är ändrade och därför sparas. Var uppmärksam på om någon av dem är röd och det framgår att det inte gick att spara. Då kanske du har förökt använda otillåtna tecken i en rubrik eller något annat som gjorde att det inte kude sparas. Gå tillbaka och kontrollera.

Försöker du navigera iväg från den aktuella interna fliken (ex. Kontraktsformuläret) så kommer du få en varning. Likaså om du försöker stänga fliken utan att ha sparat. Men om du stänger ner hela webbläsaren kommer du inte få en varning, då det är utanför programmets räckvidd. 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver