Mer om översiktsvyn

Du kan expandera respektive tjänsteområde (Tjänstebekrivningar) eller huvudrubrik (övriga dokument) genom att klicka på plustecknet före den organge boxen. Denna expanderas då och du kan se samtliga underrubriker.

I översiktsvyn kan du "hämta upp" rubriker som du har tagit bort i redigeringsvyn, eller som du inte valde med när du startade avtalet. Notera att det då är Aff:s standardtexter som kommer hämtas upp. Så om du tog bort en rubrik du hade skrivit egen text under och sedan vill ha tillbaka den så kommer din egna text att vara ersatt av systemets originaltext. 
Översiktsvyn - orange för valda rubriker och vitt för icke valda
 
Så här ser det ut när man expanderar huvudrubrikerna. Du ser direkt vilka rubriker som är valda och inte. 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver