Redigeringsvyn allmänt

När du kommer in och ska redigera i dokumentdelen ser det ut så här:
 
 
Till höger finns ett antal orange knappar, och under dem ser du rubrikerna i den dokumetndelen som är öppen. I detta fallet så är det Tjänstebeskrivningarna som är öppen för redigering, och här kan vi se att det här avtalet innehåller ett antal olika verksamhetsområden (SA Verksamhetsledning, SB FAstighetsförvaltning etc.).

Genom att klicka på de grå rubrikerna till väsnter så kan du navigera i dokumentdelen, istället för att behöva scrolla med scrollbaren på högersidan. Klickar du på t.ex. SD Utemiljö kommer du förflyttas ned dit.

De två små vita rutorna i det grå fältet till höger är gränsdragningslistan, där du fyller i vem som är ansvarig och hur arbetet ersätts. Du behöver inte fylla i dem för varje enskild åtgärd (eller funktionskrav), så länge det är samma ansvarig och ersättningsmodell. En vanlig variant är att fylla i på rubriknivå, men inte på varje åtgärdskrav. Du väljer själv vad som är tydligast i ditt avtal.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver