Starta Avtal

Om du ska påbörja arbetet med ett nytt avtal benämns det "starta avtal", och det finns fler sätt att göra det på:
  1. Starta nytt avtal
  2. Starta från Aff-urval
  3. Starta från egen mall
  4. Starta från befintligt avtal
  5. Starta från en Aff-mall
Valen finns i rutan till höger i Min Sida. I samtliga fall påbörjas ett nytt avtal - det som skiljer är vad det nya avtalet kommer innehålla innan du börjar redigera det.

Nytt avtal

Väljer du alternativet Nytt avtal så kommer avtalet att utgå från allt som finns i Avtalssystemet. Sedan får du själv välja vilka tjänster som ska ingå, om det ska vara funktionskrav eller åtgärdskrav och alla andra inställningar som rör avtalet. 

Detta alternativ fungerar i alla situationer, men medför också att du behöver "plocka bort" mycket tjänster som inte är relevanta samt att du behöver ställa in alla parametrar själv.
 

Aff-urval

Väljer du alternativet att starta från Aff-urval så har vi gjort en del av arbetet med att välja tjänster åt dig.

Aff-urval innebär bara att vissa tjänster är aktiverade och andra inte, så att du som användare slipper plocka bort "Mat och dryck" när du ska göra ett avtal för en städentreprenad.Du kan fortfarande lägga till och ta bort tjänster, samt ändra alla andra avtalsinställningar precis som vanligt.

Klicka på det urval du vill utgå ifrån, så startas det nya avtalet. 

Egen mall

För att kunna välja alternativet "Egen mall" så krävs det att du har sparat en mall först.

I Avtalssystemet har alla företag möjlighet att ta fram sina egna mallar med urval och anpassningar som passar den egna verksamheten. Mallarna skapas genom att man skapar ett avtal som vanligt och sedan väljer alternativet Spara som mall. Läs mer om hur du sparar egna mallar under Spara kopia/mall. En egen mall blir tillgänglig för alla användare inom företag som du kan använda den som utgångspunkt när man skapar nya avtal.

När man väljer Starta avtal från egen mall så får man upp en lista med företagets egna mallar som man väljer ifrån. När man har gjort sitt val så redigerar man avtalet som vanligt för att anpassa det efter varje specifik avtalssituation. I det här fallet så kommer det nya avtalet hämta samtliga uppgifter från din mall - både valda tjänster, texter, layout och behörigheter. Detta går dock alltdeles utmärkt att ändra när det nya avtalet väl är startat. 

Klicka på den mall du vill utgå ifrån, så startas det nya avtalet. 
 

Befintligt avtal

Om du har behörighet till minst ett avtal redan kan du välja att starta från ett befintligt avtal.

I en organisation är det vanligt att man gör flera liknande upphandlingar/avtal. Men den här funktionen så kan man enkelt återanvända ett tidigare avtal. När du väljer detta får du upp en lista med de avtal som du har behörighet till. Funktionen är densamma som när du startar från egen mall - det nya avtalet ärver samtliga texter och inställningar från det befintliga avtalet och dessa kan sedan ändras. 

Klicka på det avtal du vill utgå ifrån, så startas det nya avtalet. 
Om du har gjort minst ett avtal redan kan du välja att starta från ett befintligt avtal. Funktionen är densamma som när du startar från egen mall - det nya avtalet ärver samtliga texter och inställnignar från det befintliga avtalet och dess kan sedan ändras. 
 

Aff-mall

Nu finns det även möjlighet att starta ett avtal från en Aff-mall. Skillnaden på en mall och ett Aff-urval är att mallen innehåller särskilda texter. Innehållet har arbetats fram särskilt för den specifika mallen, varför det inte bara är ett urval av tjänster. Även övriga dokument såsom Kontrakt och Övergripande tjänstekrav innehåller särskilda texter för just den specifika mallen. Tjänstebeskrivningen har ett särskilt urval, men även annorlunda råds- och exempeltexter.

Det går fortfarande bra att komplettera med övriga tjänster i dessa avtal, om du har ett komplett abonnemang. För dig som endast har köpt tillgång till en mall kommer du inte att kunna nyttja övriga rubriker och texter.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver