Grunduppgifter avtal

När du har valt hur du vill starta ditt avtal så kommer du till nästa sida - tjänsteurvalet. Då Aff innehåller alla tjänster inom Facility Management så är urvalet brett, och det är smidigt att direkt välja ut de tjänster som du bedömer kommer ingå. 
 
När du har sparat grundinställningarna i ditt avtal så kommer du till nästa sida - tjänsteurvalet. Då Aff innehåller alla tjänster inom Facility Management så är urvalet brett, och det är smidigt att direkt välja ut de tjänster som du bedömer kommer ingå. 
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver