Urval tjänster

När du har skrivit in avtalets grunduppgifter och tryckt på spara så kommer du vidare till en sida där du kan välja vilka tjänster som ska ingå i avtalet. Urvalet du gör här behöver inte vara perfekt, du kan alltid återkomma till denna vy (kallas då Översiktsvy) när du är inne och redigerar i deitt avtal. 

Välj vilka tjänsteområden och rubriker som ska ingå, välet sker genom att klicka på de boxarna som blir aktiverade (orange) eller avaktiverade (vita). 

När du har valt tjänster så klickar du på knappen "Redigeravy" uppe till vänster för att börja arbeta med avtalet.
 

Vill du se ytterligare nivåer på rubriker så kan du klicka på plustecknet för respektive tjänsteområde (SA, SB etc.) längst ute till vänster, så kommer nästa nivå upp.
 
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver