Auktorisation

Aff erbjuder en branschcertifierad auktorisation av fastighetsförvaltare och Property Manager. Auktorisationen genomförs av utbildningsföretaget Newton.
 
Syftet med auktorisationen är att säkerställa en enhetlig och för branschen anpassad kompetensnivå och yrkeskodex för fastighetsförvaltare och serviceansvariga inom hela fastighetsbranschen. En sådan seriös och kvalitativ auktorisation har länge efterfrågats.
 
Möjligheten att bli auktoriserad är öppen för både erfarna förvaltare och nyutbildade med några år i yrket. En godkänd validering ger auktorisation för fem år. Sedan måste ett nytt prov göras på frågedelen. Ett godkänt resultat gäller då för ytterligare fem år.
 
En auktorisation ger en ”vinst” och kvalitet för alla parter:
  • stärker den enskilde fastighetsförvaltarens kompetens och yrkesmeriter. 
  • stärker företagets varumärke och bidrar till kvalitet i verksamheten.
  • skapar en tydligare yrkesroll och stärker yrkesprofessionen.
  • bidrar till hela branschens och yrkets status
Aff - Forums Utbildningsråd övervakar auktorisationen och beslutar vilka som får bli auktoriserade.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver