Auktorisationens innehåll

Kunskapsprovet innehåller cirka 250 flervalsfrågor. Provet är datorbaserat och frågorna genereras slumpmässigt till varje prov. Provet omfattar åtta kompetensområden med tre olika kompetensnivåer; fakta, förståelse och färdighet. Efter flervalsfrågorna kommer 1 fördjupningsfråga att genomföras på plats.
 
Nivå fakta, står för teoretisk kompetens medan nivåerna förståelse och färdighet bygger på fastighetsförvaltarens yrkeserfarenhet. Kompetensområdena som bedöms är; Process, Teknik, Ekonomi, Miljö, Juridik, IT, Kommunikation och Omvärld.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver