Frivilligt förkunskapstest

Det finns möjlighet att göra ett förkunskapstest för att se om du har tillräcklig kunskap inom de olika kunskapsområdena för att klara auktorisationsprovet.
            
Med förtestet får du en uppfattning hur du skulle klara det stora testet för att bli auktoriserad fastighetsförvaltare. Du får en konkret bedömning om din nivå inom varje kunskaps-område och därmed också ett bra underlag på vad du eventuellt behöver förbättra.
 
Testet är webbaserat och innehåller 50 flervalsfrågor kopplat till auktorisationsprovets kunskapsområden. Testet kostar 900 kr per tillfälle. Moms tillkommer.          
           

Anmälan förkunskapstest

Om ni är fler än fem från samma företag som vill göra testet så får ni rabatt, se prislistan här. Anmälan till testet kan göras via knappen längst ned på sidan.
 

Även för allmän komptenskartläggning

Förkunskapstestet kan också göras oberoende av ett beslut om att genomgå hela auktorisationen.
 
Det kan användas för att kartlägga alla förvaltares kompetens som blir ett underlag för både enskilda och gruppvisa utbildningsplaner. Samt förstås också som hjälp för er planering att alla över tid ska bli auktoriserade.
 

Eller vid en rekrytering

Testet är också ett utmärkt hjälpmedel att använda vid en rekrytering av förvaltare till er verksamhet. Ni får ett verkligt väl validerat och relevant underlag att bedöma de sökandes kunskapsstatus.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver