Kontakt och ansökan

Har du frågor eller vill ha mer personlig information, tveka inte att kontakta oss.
 
Kontakta oss via e-post: auktorisation@aff-forum.se
         
Eller ta direkt kontakt med Aff:s VD Philip Österlund, telefon 0734 36 86 51.

Om du klickar på Ansök Här så kommer du till ett formulär där du kan ansöka om att bli auktoriserad.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver