Så här går det till

Syftet med auktorisationen är att säkerställa att det finns en enhetlig och branschanpassad kompetensnivå på yrkesverksamma fastighetsförvaltare. Utfärdat bevis är inte bara ett intyg på att förvaltaren uppfyller branschens krav på yrkesrollen, det är också ett intyg på förvaltarens yrkesmässiga kvalitet och kompetens.
 

Vem kan bli auktoriserad?
Minst någon av nedanstående kriterier skall uppfyllas
  • Relevant högskoleutbildning* 180p med 3 års yrkeserfarenhet
  • Relevant yrkeshögskola, KY-utbildning eller motsvarande* med 5 års erfarenhet
  • Relevant diplomutbildning eller motsvarande* med 8 års erfarenhet
  • Minst 10 års relevant yrkeserfarenhet*
*Läs mer om definitioner på relevanta utbildningar och yrkeserfarenhet här

Auktorisationsprocessen
Testet spänner sig över 8 kompetensområden: process, teknik, ekonomi, miljö, juridik, IT, kommunikation och omvärld.
  • Steg 1: Ansökan som du gör här
  • Steg 2: Frivilligt förkunskapstest
  • Steg 3: Test i form av 250 flervalsfrågor samt fördjupningsfråga
  • Steg 4: Auktorisation
Kan jag förbereda mig?
Som förberedelse kan du läsa referenslitteratur inom fastighetsvetenskap och fastighetsförvaltning. Det ger dig hjälp att fräscha upp dina kunskaper och samtidigt få grepp på de viktigaste områdena som ingår i provet. Förslag på litteratur kan du få av oss.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver