Definitioner


Relevant högskoleutbildning
Högskoleutbildning inom samhällsbyggnad omfattande minst 180 hp, t ex lantmäteri, väg och vatten, byggteknik eller Real Estate and Construction management.

Relevant Yrkeshögskoleutbildning
Kvalificerad yrkeshögskoleutbildning (minst 4 terminer) med inriktning mot någon av de yrkesroller som definieras av fastighetsbranschens utbildningsnämnd, t ex fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör eller fastighetstekniker.

Relevant diplomutbildning
Kvalificerande deltidsstudier minst 4 månader eller 160 timmar. Utbildningen skall innehålla inslag av samtliga 8 kompetensområden definierade av aff.

Relevant yrkeserfarenhet
Relevant yrkeserfarenhet från fastighetsbranschen som: fastighetsförvaltare, kontraktsförvaltare, kundförvaltare, teknisk förvaltare, relationsförvaltare, områdeschef, fastighetschef, fastighetsförvaltarassistent eller biträdande fastighetsförvaltare.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver