Tider och priser

Löpande över året rekommenderar Newton, till utbildningsrådet för validering, kandidater som ansökt till auktorisationen
 

Tider


- Auktorisationen och ansökan sker löpande över året

Priser


Auktorisation 7 900 kr. I priset ingår komplett kunskapsprov med flervalsfrågor, fördjupningsfråga samt utfärdande av bevis. Omprov 900 kr
 
Förkunskapstest 900 kr
 
Förnyelse av auktorisation 900 kr

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver