Avsluta och arkivera

När du är helt klar med ditt avtal i systemet så har du två alternativ. Du kan antingen arkivera avtalet i systemet eller radera det. När du har arkiverat ett avtal så kan du inte göra fler ändringar i det men man kan titta på det och man kan skapa ett ett nytt avtal med utgångspunkt i det arkiverade avtalet. 

Observera att vi starkt rekommenderar att du sparar dina färdiga avtal (utskrivna som pdf) i dina egna system/på egen server. Avtalssystemet är inte avsett som ett arkiveringssystem utan möjligheten att arkivera ett avtal finns endast för att man skall kunna återanvända gamla avtal när man skapar nya.

Funktionerna för att arkivera och radera hittar du på Avtalets startsida. 

 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver