Behörigheter

För att säkerställa att rätt person får tillgång till rätt saker i avtalssystemet så finns det några olika behörigheter. En användare kan ha en eller flera behörigheter.

Företagsadministratör
Denna behörighet tilldelas den som initialt anges som administratör av ett företags abonnemang. En företagsadministratör kan göra följande:
  • Dela ut behörigheten företagsadministratör till andra personer
  • Lägga till och ta bort användare i systemet, utifrån hur många användarlicenser företaget har i sitt abonnemang
  • Lägga till och ta bort användare på ett specifikt avtal
  • Lägga upp en logo för företaget
Avtalsadministratör
En användare som startar ett nytt avtal blir automatiskt avtalsadministratör för det specifika avtalet. Det innebär att man har behörighet att föra följande:
  • Ändra generella avtalsinställningar
  • Ge andra användare (som redan har ett användarkonto) till avtalet, både avtalsadministratörer och avtalsanvändare
  • Redigera avtalet
Avtalsanvändare
En avstalsanvändare kan redigera de avtal som personen har fått behörighet till. Den kan inte lägga till andra användare.
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver