De olika delarna i Nya Aff

Det här är en översikt över de olika delarna i Nya Aff och hur strukturen är uppbyggd. Du kan läsa mer de olika delarna i Nya Aff här.

Nya Aff består av följande delar:
  • UF Upphandlingsföreskrifter
  • Objektsbeskrivning
  • S Stödverksamhet
    • S1-S6 Övergripande tjänstekrav
    • SA-SJ Tjänstebeskrivningar
  • K Kontraktsformulär
Förutom dessa delar så finns det även ABFF, Aff-definitioner och Vägledning. 

Aff är uppbyggt med Rådstexter och Exempeltexter.

Rådstexter är rådgivande texter som inte blir en del av det slutliga förfrågningsunderlaget/avtalet. Som namnet antyder så är de till för att ge dig som skapar ett förfrågningsunderlag/avtal tips och råd i ditt arbete. Du kan välja att visa eller dölja rådstexterna medan du redigerar ditt dokument, när man skriver ut dokumentet till PDF kommer rådstexterna inte med.

Exempeltexter är förslag på texter som man kan använda i sitt förfrågningsunderlag/avtal. Dessa kan du redigera fritt, ta bort och lägga till - de är bara just exempel. Ibland finns det flera exempeltexter. Om det finns flera texter så kan man använda en eller flera av dessa beroende på behov och upplägg. 

Under S Stödverksamhet finns det förutom Exempeltexter även förslag på Funktions- och åtgärdskrav. Även dessa kan man redigera fritt, lägga till och ta bort efter behov.

Till funktionskraven finns det i de flesta fall förslag på acceptanskriterie och mätmetod för att följa upp uppfyllnad av kravet. 

Till åtgärdskraven så finns det för varje krav förslag på frekvens/utförandetid. Här är det väldigt viktigt att man går igenom dessa och anger tider och frekvenser som passar i det specifika avtalet, dessa kan variera mycket utifrån typ av fastighet/verksamhet, servicenivåer m.m.
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver