FAQ

Här hittar du lite olika frågeställningar som har kommit upp när det gäller Avtalssystemet. Hittar du inte svaret på din undran här eller i övriga Hjälpen, skicka ett meddelande med Feedback-länken högst uppe till höger i Avtalssystemet.
 
Jag lade till en ny rubrik och nu kan jag inte hitta den. Vad kan ha hänt?

Detta kan bero på olika saker. För det första behöver rubriken vara "korrekt" namnsatt för att hitta sin plats i systemet. Så om du vill lägga till en rubrik under S6 Tider behöver den heta något med S6.x för att hamna där. För det andra så hamnar den normalt där den borde, så den kanske återfinns i en annan dokumentdel. Står du t.ex. i SB Fastighetsförvaltning och lägger till S6.3 så kommer rubriken visa sig i dokumentdelen Övergripande tjänstekrav och inte där du "befinner dig". Sedan så kan du behöva trycka på Spara och ladda om för att rubriken ska visa sig på sin rätta plats.

En annan sak som kan vara orsaken är att du har lagt till en rubrik på detaljerad nivå, ex. SC3.1.1, utan att överliggande nivå är aktiverad. Då kommer rubriken att vara dold i redigeringsvyn, trots att du ser att den är ibockad i översiktsvyn. Bocka i överliggande rubrik så löser det sig.
 
Jag skickade meddelande med Feedback-knappen, men jag hör inget ifrån er?

Det kan ta ett litet tag innan vi läser mailen som genereras utifrån systemet Aff är en liten organisation. Ring om det är bråttom. En trolig orsak är också att du arbetar med en inloggning som inte är din mailadress, och det är de enda uppgifterna vi får med Feedbacken. Om du vill ha möjlighet till återkoppling per telefon så rekommenderar vi att du skriver ditt telefonnummer, och är inte inloggningen din e-post behöver du ange din e-postadress också.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver