Årets Fastighetsförvaltare


Aff - Forum för förvaltning och service delar varje år ut priset till: 
Årets Fastighetsförvaltare Bostad & Årets Fastighetsförvaltare Kommersiellt

Syftet är att lyfta fram medarbetare inom branschen som gör ett professionellt värdeskapande arbete i fastigheterna samt att främja fastighetsförvaltarrollen.

 

Prisutdelning

Priserna till Årets Fastighetsförvaltare Bostad och Årets Fastighetsförvaltare Kommersiellt kommer att delas ut vid Förvaltarforums årliga seminarium Framtidens Förvaltare som hålls i Stockholm den 7 februari 2018. 

Vinnarna av priset Årets Fastighetsförvaltare Bostad & Årets Fastighetsförvaltare Kommersiellt blir också Auktoriserad Fastighetsförvaltare med bevis från Aff - Forum för förvaltning och service.


Kriterier

För att bli nominerad till priset bör Fastighetsförvaltaren uppfylla kriterierna för god kunskap och kompetens inom flertalet av följande områden:

 • Process
 • Teknik
 • Ekonomi
 • Miljö
 • Juridik
 • IT
 • Kommunikation
 • Omvärld
 
 
 

Jury

Urvalsjury - Affs Utbildningsråd

Slutlig jury:
 • Göran Werner, Ordf. Aff - Forum för förvaltning och service, WSP
 • Anna Kadefors, Professor i Fastighetsförvaltning vid Institutionen för fastigheter och byggande på KTH
 • Björn Lindeborg, VD Newsec Asset Management
 • Mia Ropero, Affärsområdeschef Bostad Reg Stockholm/Uppsala, Wallenstam AB
 • Anders Carlson, VD Newton Kompetensutveckling AB
 • Lena Nyquist, VD Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
 • Ove Nordqvist, VD Förvaltarforum
 • Philip Österlund, VD Aff Service AB
 • Ulrika Frank, Chef affärs- och verksamhetsutveckling, Riksbyggen
 • Sara Haasmark, VD Samhällsbyggarna
 • Mikael Dimadis, VD Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB
 • Anders Nordstrand, VD SABO
 

Vinnare av Årets Fastighetsförvaltare


2018
Bostad - Anna Lackman, Stockholmshem
Kommersiellt - Annika Rissler, Newsec AM

2017
Bostad - Antti Ahonen, HSB Stockholm
Kommersiellt - Stefan Nipstrand, Svenska Handelsfastigheter

2016
Bostad - Johan Paulsson, Riksbyggen
Kommersiellt - Erik Wahlberg, Newsec AM

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver