Medlemmar i AFF

Aff - Forum har en bred och stark förankring i hela fastighetsbranschen. Bland våra medlemmar finns beställare, utförare och konsulter samt några branschorganisationer, alla verksamma inom fastighetsägande, fastighetsförvaltning och FM. Medlemmarna kommer från både offentlig och privat sektor och vi samlar både små och stora företag.

Våra medlemmar finns listade i menyn till vänster uppdelade på Beställare, Utförare, Konsulter och Övriga.

Bli medlem

Som medlemsföretag i Aff - Forum för förvaltning och service får du:
  • Möjlighet att engagera dig i vår styrelse och våra utskott
  • Möjlighet att direkt vara med och påverka utformningen av Aff
  • Inbjudningar till våra seminarier och remisser
  • Tillgång till ett unikt branschforum inom fastighetsförvaltning och FM
Vill du veta mer om föreningen och dess arbete, kontakta styrelseordförande eller VD.

Vill du bli medlem? Ladda ner och fyll i medlemsansökan nedan.

Ansökan medlemsskap Aff - Forum

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver