Beställare

AB Familjebostäder
AB Svenska Bostäder
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag fastigheter
Akademiska Hus AB
AstraZeneca AB - Operations
Bostads AB Mimer
Bostads AB Poseidon
Byggherrarna Sverige AB
Fastighetsägarna Sverige AB
Fortifikationsverket
Locum AB
Malmö Stad Serviceförvaltningen
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Region Västernorrland
Regionservice Skåne
SABO
SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget
Skandia Fastigheter AB
Skolfastigheter i Stockholm AB
Sveriges Kommuner och Landsting
Trafikverket, fastighetsavdelningen
Trossamfundet Svenska Kyrkan
Vasakronan AB
Vasallen AB
Västra Götalandsregionen/Västfastigheter
Wallenstam AB
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver