Leverantörer

Alliance+ AB
Caverion Industria Sverige AB
Coor Service Management Group AB
Crendo Fastighetsförvaltning AB
Delagott Real Estate AB
Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB
Fastighetsentreprenörerna
Fastighetssnabben AB
Fastighetsägarna Service Stockholm AB
Green Landscaping AB
Gunnar Karlsen Sverige AB
HSB Stockholm
ISS Facility Services AB
Lassila & Tikanoja FM AB
Lindhagens Förvaltning AB
Newsec Asset Management AB
Primär Fastighetsförvaltning AB
RIBA AB
Riksbyggen ekonomisk förening
Samhall AB
SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB
Sodexo AB
Speakat Fastighetstjänster AB
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver