Organisation

Aff - Forums organisation består av styrelse, servicebolag och tre utskott.
  • Styrelsen är högsta beslutande organ
  • Aff Service AB och dess VD ansvarar för den löpande verksamheten
  • ABFF-utskottet är ansvarig för ABFF och Aff-definitionerna
  • Aff-kommittén ansvarar för dokumentationen/strukturen inom Aff-konceptet
  • Utbildningsrådet är ansvarig för utbildningsfrågor, -material och auktorisationen av Fastighetsförvaltare

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver