Aff-kommittén

Aff-kommittén ansvarar för utvecklingen av Aff-konceptet med undantag för ABFF och Aff-definitioner. Utskottet är partssammansatt, d.v.s. ledamöterna består av lika många representanter för beställarna som för utförarna samt några konsultrepresentanter. 

I projektet Nya Aff har Aff-kommittén rollen som styrgrupp för hela projektet.
Per Ollas
Ordförande Aff-kommittén

Fasticon AB

E-post

Ledamöter

Beställare


Jonas Högset, SABO
Per-Erik Bergman, Landstinget i Västernorrland
Mattias Qwinth, Trafikverket
Anna Hellman, Einar Mattsson

 


Leverantörer


Bo Pettersson, Riksbyggen
Henrik Gustafsson, Coor Service Management
Magnus Carlsson, Sodexo
Henrik Wahren, HSB Stockholm
Jörgen Gustafsson, Newsec AM

Konsulter


Per Ollas, Fasticon
Victor Mannerholm Hammar, EY


Adjungerad


Philip Österlund, Aff Service AB

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver