Kansliet - Aff Service AB

Aff:s servicebolag har det operativa ansvaret för föreningens dagliga verksamhet.
 
Kansliet ansvarar för:
  • Marknadsföring
  • Försäljining
  • Ekonomi
  • Förvaltning av Aff Avtalssystem
  • Kundtjänst

Organisation

Philip Österlund
VD
+46 734368651

E-post
Anna Cedvén
Ämnesexpert
+46 734125813

E-post
Susan Björkberg
Ekonomi

E-post

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver