Styrelse AFF Service AB

Aff:s servicebolag har det operativa ansvaret för föreningens angelägenheter, löpande administrationen samt tillhandahåller service till de olika kommittéerna och projekten.
 
VD för servicebolaget är den som företräder Aff i löpande angelägenhet. VD fungerar också som resurs i de fasta utskotten. Servicebolagets styrelse utses av föreningens styrelse.
Göran Werner
Ordförande

E-post

Beställare

Christine Löfvenberg
Svenska Kyrkan

www.svenskakyrkan.se

E-post
Rikard Silverfur
Fastighetsägarna Sverige

www.fastighetsagarna.se

E-post

Leverantörer

Ulrika Frank
Riksbyggen

www.riksbyggen.se

E-post

VD

Philip Österlund
VD AFF Service AB

Adjungerad till styrelsen

Telefon: 0734-36 86 51
E-post

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver