Styrelse verksamhetsåret 2017-2018

I styrelsen för sitter, utöver ordföranden, lika antal representera beställar- och leverantörsintressen samt några representanter för konsultintresset. Styrelsen utser medlemmar i underkommittéerna och arbetsgrupper. Styrelsen utses årligen av föreningens årsstämma som också beslutar om antalet styrelseledamöter.
 
Styrelsen är det strategiska forumet i utvecklingsfrågor, man ansvarar också för att formulera mål och krav, övervaka och följa upp och vid behov samordna den operativa verksamheten.
Göran Werner
Ordförande

E-post

Beställare

Magnus Huss
Akademiska Hus

www.akademiskahus.se

E-post
Rikard Silverfur
Fastighetsägarna Sverige AB

www.fastighetsagarna.se

E-post
Christine Löfvenberg
Svenska Kyrkan
www.svenskakyrkan.se

E-post
Marie Boestad
Locum AB

www.locum.se

E-post

Leverantörer

Stefan Holmstrand
ISS

www.se.issworld.com

E-post
Ulrika Frank
Riksbyggen ek. förening

www.riksbyggen.se

E-post
Mattias Johansson
Newsec Asset Management

www.newsec.se

E-post
Bengt Jildmalm
Primär Fastighetsförvaltning AB

www.primar.se

E-post
Erik Sundström
Veolia

www.veolia.se

E-post

Konsulter

Niclas Elfström
EY

www.ey.com

E-post
Per Ollas
Fasticon AB

www.fasticon.se

E-post
Ove Nordqvist
Förvaltningskoordination AB

www.forvaltningskoordination.se

E-post

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver