Utbildningsrådet

 
Ove Nordqvist
Ordförande Utbildningsrådet

Förvaltningskoordination AB

E-post

Ledamöter

Beställare


-
 

Utförare


Bengt Jildmalm, Primär
Cristo Savidis, Lindhagens förvaltning AB
Joakim Lundberg, HSB Stockholm

Konsulter


-

Övriga


Johan Onno, BFAB
Lena Nyquist, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd
Philip Österlund, Aff

Adjungerade


Sigrid Katzler, KTH
Anders Carlson, Newton

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver