Projekt inom Aff

Aff arbetar och har som uppdrag att främja en standardisering av avtalsmallar, förfrågningsunderlag och regelverk avsett fastighetsförvaltnings- och tjänsteentreprenader. Det innebär att det kontinuerligt planeras eller pågår projekt för att utveckla och förbättra dokumentationen ingående i Aff-konceptet. 

Det största projektet benämns Nya Aff och pågick mellan 2011 och hösten 2014 när Nya Aff lanserades.Vid den tidpunkten var inte alla tjänsteområden färdigutvecklade, men kvarvarande delar behandlas nu som egna projekt. För närvarande pågår den allra sista delen i Nya Aff - tjänsteområde Mat och Dryck. Mer information om projektet Nya Aff och pågående projekt hittar ni under menyn till vänster.

Längst ner hittar ni en länk där ni kan skicka in önskemål om ändringar, tillägg och förpackade mallar som ni ser behov av i branschen. 


Pågående projekt

1. Färdigförpackat förfrågningsunderlag för städentreprenader
2. Utbildningsmaterial inom Aff-strukturen
3. Uppdatering av kontraktsmallen

Klicka här för att skicka in önskemål, feedback och kommentarer till Aff
info@aff-forum.se

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver